Hästarna på gården


På Hellagården finns mellan 15-25 islandshästar, de flesta ridhästar men också några ston i avel. I dagsläget äger Hellagården sex hästar, men på gården finns också många inackorderingar.
De flesta av våra hästar går på lösdrift.